Promoe (Looptroop Rockers) - Inna Strona #47

dodano: 2014-11-02 17:00 przez: Mateusz Natali (komentarze: 2)

Witajcie w Innej Stronie - cyklu, który pozwoli wam poznać artystów hip-hopowych nie tylko na polu muzycznym, ale także nieco bardziej prywatnym i da wam możliwość, by usłyszeć odpowiedzi na pytania, których nie spotkacie w normalnych wywiadach. Dlaczego? Ponieważ nawet rzeczy tak banalne jak ulubiony film czy wymarzone do odwiedzenia miasto mogą przekładać się bezpośrednio na to, co słyszymy na albumach. Mogą pozwolić też poznać wam ulubionych raperów trochę lepiej. Co w końcu jest dla artysty większą inspiracją, niż życie samo w sobie?

W dzisiejszym odcinku wyjątkowy gość z zagranicy - charyzmatyczny i niepodrabialny frontman szwedzkiego Looptroop Rockers, które dopiero co wydało nowy album "Naked Swedes". Panie i panowie - Promoe we własnej osobie! Czekajcie również na "Inną Stronę" od reszty ekipy - Embeego, Cosmica i Supreme'a!


1. Życiowe motto lub ulubiony cytat, który byłbyś w stanie sobie wytatuować
Wszystko jest połączone

2. Największy życiowy sukces
Możliwość robienia muzyki bez kompromisów i tworzenia jej wspólnie ze wspaniałymi ludźmi.

3. Największa życiowa porażka
Kiedy krzywdzę ludzi z powodu słabej umiejętności komunikacji.

4. Pierwszy sportowy idol
Ingemar Stenmark był numerem jeden w okresie, gdy mieliśmy tylko dwa kanały w TV.

5. Ulubiony film
"Stalker" Tarkowskiego

6. Ulubiona książka
"Mistrz i Małgorzata" Bułhakowa

7. Ulubiony alkohol
Nie piję alkoholu. Preferuję albo herbatę imbirowo-cytrynową z syropem agawowym albo "hemp smoothie" z wieloma różnymi owocami i warzywami.

8. Najważniejsza część garderoby
Buty do biegania.

9. 3 cechy idealnej kobiety
Takie same jak przy idealny mężczyźnie - nieustraszona, empatyczna i kreatywna!

10. 3 najpiękniejsze kobiety świata
Nie wiem, mam oko tylko na jedną.

11. Gdybyś miał powiesić na ścianie jeden plakat to byłby to...
Mam wiele starych propagandowych i artystycznych plakatów z Kuby na ścianach. I mój własny, inspirowany propagandowymi, plakat promujący płytę "Government Music".

12. Wymarzony samochód
Taki, w którym powietrze pełniłoby rolę paliwa.

13. Miasto, które najbardziej chciałbyś odwiedzić
Nie jestem "miastowcem", ale podobały mi się wizyty w Berlinie, Barcelonie i Nowym Jorku w różnych okresach mojego życia.

14. 3 płyty, które zabrałbyś na bezludną wyspę
Bob Marley "Survival", Gil Scott Heron "Pieces of a Man", "Sade "Lover's Rock"

15. Najważniejszy z jakiegoś powodu numer muzyczny w Twoim życiu
"Long arm of the law" było dla nas w pewnym sensie przełomowe, ale dla mnie samego najważniejszy jest chyba szwedzki numer o tytule "Imperiet" - poradzenie sobie z rozstaniem.

16. Najbardziej szalone wspomnienie związane z rapem
Nagrywanie "Songs Of Joy" z Capletonem w Kingston na Jamajce. Miałem niesamowicie wysokie oczekiwania w stosunku do tej sesji i tak wiele poszło źle, że było naprawdę trudno. Ukazane jest to w filmie "Standard Bearer", ale nie widać tam jak ciężka była cała sytuacja. Ciężko było się porozumieć, komputer padł z uwagi na przegrzanie, straciliśmy więc wiele pracy, której nie zdążyliśmy zapisać a sama sesja trwała wiele godzin. W międzyczasie ogromne ekipy Capletona i (z jakiegoś powodu) Sizzli blokowały drogę przed studiem. Nie zauważyłem tego jako że byłem pochłonięty pracą - ale dowiedziałem się potem, była tam szalona atmosfera wokół studia i w środku, co odcisnęło piętno też na samą sesję.

17. Najbardziej szalone wspomnienie imprezowe
Ostatni czas gdy piłem alkohol, w 2002 roku. Byliśmy w Stuttgarcie, który był ostatnim przystankiem w Niemczech na naszej pięciotygodniowej auto-dystrybucyjnej trasie po Europie (nazwaliśmy ją "Hell Tour"). Sprzedawaliśmy 12" single "Looptroop Land" prosto z naszego Winnie Bago do sklepów z winylami i świętowaliśmy udaną robotę w Niemczech tej ostatniej nocy. Wpadłem na idiotyczny pomysł, by włamać się do sklepu Hugo Bossa i zgarnąć garnitury, co pozwoliłoby nam wyglądać elegancko, gdy wchodziliśmy do sklepów nagraniowych. Finalnie do tego nie doszło, ale w telegraficznym skrócie - skończyłem w więzieniu na 36 godzin a niewiele brakowało, bym został tam wiele dłużej. Wtedy właśnie postanowiłem skończyć z piciem, w tej celi, gdy czułem się bardziej zdołowany niż kiedykolwiek wcześniej.

18. Czasy szkoły to...
Zło. Starałem się przystosować, a przez to ograniczałem samego siebie. Nie mogłem wytrzymać z niesprawiedliwymi władzami i sporą częścią tego, czego uczyła nas szkoła. I ze zdążaniem na czas.

19. Idealny scenariusz na weekend
Długi sen, potem pobudka, ale po to, by dalej poleżeć w łóżku z moją dziewczyną. Długie śniadanie i długie bieganie.

20. Najbardziej w ludziach denerwuje Cię...
Zachłanność.

21. Gdyby nie rap to...
Byłbym pisarzem, taką mam nadzieję.

 

*******
Here you can see original "Other side" answers in English:

1. Life motto or favorite quotation, that you could tattoo on your body?
Everything is connected.


2. Biggest success in life
To have been able to work with music without compromising, and to have done it together with such great people.

3. Biggest failure in life
When I've hurt people because of my poor communicational skills.

4. Your first sports idol
Ingemar Stenmark was all the hype back when we only had two tv channels.

5. Favorite movie
Stalker, by Tarkovskij

6. Favorite book
Bulgakov, The master and Margarita


7. Favorite alkohol/drink
I don't drink alcohol. It's either ginger and lemon tea with agave syrup, or a hemp smoothie with a lot of different fruits and vegetables.


8. The most important thing in your wardrobe
Running shoes


9. 3 qualities of an ideal woman
The same goes for the ideal man: fearless, empathetic and creative!


10. 3 most beautiful women in the world
I don't know, I only have eyes for one.


11. If you had to hang one poster on your wall, it would be…
I have a lot of old propaganda and art posters from Cuba on my walls. And my own (propaganda inspired) poster from the Government Music album.


12. Your dream car
Would run on air.


13. One city you would love to visit
I'm not a city person, but I've liked going to Berlin, Barcelona and New york in different phases of my life.


14. 3 albums, which you would take on a desert island
Bob Marley - Survival, Gil Scott Heron - Pieces of a man, Sade - Lover's Rock


15. The most important song you recorded in your life
'Long arm of the law' was kind of our break through song, but for me personally it's probably a Swedish song called 'Imperiet' - dealing with breaking up.


16. The craziest memory connected with rap
Recording 'Songs of Joy' with Capleton in Kingston, Jamaica. I had such high expectations of that session, and so much went wrong and was real difficult. It's depicted in the movie 'Standard Bearer', but it doesn't show how hard it was. It was hard communicating, the computer crashed due to over heating so we lost a lot of work that hadn't been saved, and the whole session took many hours. Meanwhile Capleton's and (for some reason) Sizzla's huge entourages were blocking the road outside of the studio. I didn't notice, since I was too busy working - but I was told afterwards, and it was a crazy atmosphere around and inside the studio, which had an effect on the session.


17. The craziest party memory
The last time I drank alcohol back in 2002. We were in Stuttgart, which was the last stop in Germany on our five week long self-distribution tour through Europe (we called it the Hell tour). We were selling the 'Looptroop Land' 12" single straight from our Winnie Bago to the record stores, and we were celebrating a job well done in Germany that last night. I came up with the stupid idea to break in to a Hugo Boss store to take suits so we could look really sharp when stepping in to the record stores… That didn't really happen, but to make a long story short I ended up in jail for about 36 hours - and it could've easily been a lot longer. That's when I decided to stop drinking, in that cell, feeling lower than I ever had before.


18. School time was…
Bad. I was trying to fit in, and by that I limited myself. I also couldn't stand unjust authorities, and a lot of what school was teaching us. And I couldn't be on time.


19. Perfect weekend scenario

A long sleep, then waking up but still staying in bed with my girl for a long time. Having a long breakfast, and going for a long run.

20. The thing which irritates you the most about people is…
Greed


21. If it wasn’t for rap, you would be…
A writer, I hope.

sowizz

Z tym samochodem to przypadkiem nie chodzi o to, że powietrze służyłoby jako "paliwo"?

Mateusz Natali

Jak tak teraz czytam to bez kitu chyba takie miało być takie znaczenie wypowiedzi :)

Plain text

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>