Regulamin - Popkillery 2020

dodano: 2020-02-26 11:00 przez: Mateusz Natali (komentarze: 1)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Plebiscyt „Popkillery 2020” to głosowanie widzów i/lub gremium ekspertów celem wyłonienia najlepszych pod wskazanym względem artysty, utworu, albumu, teledysku lub współpracy między artystami.
 2. Organizatorem plebiscytu jest PLAYOVER AGENCY MATEUSZ NATALI z siedzibą w Warszawie (03-937) przy ul. Zwycięzców 45 m.9, NIP: 1132743773, REGON: 368156837 będąca właścicielem portalu www.popkiller.pl
 3. Nagrody w plebiscycie dotyczą osób prowadzących działania artystyczne, płyt, utworów, współprac i teledysków których publikacja nastąpiła w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019. Szczegółowe wskazania znajdują się w par.III. niniejszego regulaminu.

II RODZAJE NAGRÓD

 1. Nagrody przyznawane są w trzech niezależnych trybach głosowań.
  1. Głosowanie publiczności – jako wybór widzów/słuchaczy/odbiorców odbywa się za pomocą internetowego systemu głosowania, bezpośrednio na stronie www.popkiller.pl
  2. Gremium eksperckie – jako wybór dziennikarzy, influencerów, aktywistów reprezentujących szerokie spektrum nurtów kultury Hip-Hop.

                                                               i.      Członkowie gremium mają prawo odmówienia wzięcia udziału w głosowaniu w całości lub w poszczególnych kategoriach. Ostateczna lista gremium zostanie opublikowana na stronie organizatora www.popkiller.pl/popkillery wraz z wynikami w poszczególnych kategoriach.

  1. Nagrody specjalne – jako wybór organizatorów i partnerów wydarzenia przyznawany w specjalnie powstałych kategoriach.

III KATEGORIE NAGRÓD

 1. Nagrody „Popkillery 2020” przyznawane są w następujących kategoriach, w Głosowaniu publiczności:
  [zostaną ujawnione w najbliższych dniach]
 2. Nagrody „Popkillery 2020” przyznawane są w następujących kategoriach, w głosowaniu gremium ekspertów:
  [zostaną ujawnione w najbliższych dniach]
 3. Nagrody specjalne przyznawane przez organizatorów i partnerów wydarzenia:

IV NOMINACJE

 1. Lista nominacji w każdej kategorii tworzona jest w drodze internetowych obrad gremium eksperckiego, odpowiedniego w składzie dla polskich i zagranicznych kategorii.
 2. W każdej kategorii minimalna liczba nominacji to 10.
 3. W każdej kategorii maksymalna liczba nominacji to 100.
  1. Jeśli z propozycji Gremium wynika większa liczba nominacji, lista zostaje ograniczona poprzez głosowanie i/lub obrady gremium.
  2. W przypadku problemu z ograniczeniem listy do 100 ostateczny głos ma organizator
 4. Ostateczne listy nominacji zostaną opublikowane na stronie organizatora pod adresem www.popkiller.pl/popkillery

V PROCEDURY GŁOSOWANIA

 1. Głosowanie publiczności odbywa się poprzez internetowy system na stronie organizatora
  1. Każdy uczestnik głosowania może oddać 1 głos w każdej kategorii.
  2. Uczestnik rozumiany jest jako unikalny adres IP. Weryfikacja adresów następuje automatycznie przez system głosowania.
  3. Uczestnicy głosują we wszystkich kategoriach począwszy od dnia 26.02.2020
  4. Zakończenie głosowania w kategoriach zagranicznych przypada na 23:59 dnia 16.03.2020 a w kategoriach polskich na 23:59 dnia 18.03.2020
  5. Wyniki głosowania zostają przesłane przez organizatora w formie printscreenów z systemu na specjalnie utworzony adres e-mail popkillery@popkiller.pl w ciągu nie dłuższym niż 12h od zakończenia głosowania.
  6. System głosowania odnotowuje IP oraz czas oddania wszystkich głosów biorących udział w głosowaniu.
  7. W ciągu 72h od zakończenia głosowania z printscreenów wysłanych na mail, organizator w towarzystwie świadków zapisuje wyniki w protokołach plebiscytu.
  8. Wyniki pozostają utajnione aż do obwieszczenia laureatów na gali która odbędzie się 25.03.2020 w Capitol Warsaw Club.
  9. Pełne wyniki (liczby głosów oddanych na każdą nominację) zostaną opublikowane na stronie organizatora w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia laureatów na gali „Popkillery 2020".
  10. W wypadku remisów w głosowaniu publiczności przyznane zostaną nagrody ex-aequo.
 2. Głosowanie gremium ekspertów odbywa się przez internet na formularzach do głosowania.
  1. Członkowie gremium zobowiązani są do poświadczenia swojego adresu e-mail i przesłania oświadczenia o adresie nie później niż do dnia 28.02.2020 na adres popkillery@popkiller.pl
  2. Członkowie gremium głosują w okresie od dnia 09.02.2020.
  3. Zakończenie głosowania gremium następuje o 23:59 dnia 05.03.2020
  4. Członkowie gremium przed czasem wskazanym w ppkt 3. przesyłają z adresu wskazane w poświadczeniu (ppkt a) formularz na adres e-mail popkillery@popkillery.pl .
  5. Formularze przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
  6. W ciągu 72h od zakończenia głosowania z formularzy nadesłanych przez członków gremium organizator w towarzystwie świadków zapisuje wyniki w protokołach plebiscytu.  
  7. Wyniki pozostają utajnione aż do ogłoszenia laureatów na gali „Popkillery 2020” w dniu 25.03.2020 w Capitol Warsaw Club.
  8. Pełne wyniki (liczby głosów na każdą nominacjię) zostaną opublikowane na stronie organizatora w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników na gali.
  9. W wypadku remisu organizator zarządza dogrywkę pomiędzy remisującymi laureatami w danej kategorii. Gremium w trybie głosowania wybiera 1 zwycięzcę.
 3. Głosowanie na nagrody specjalne odbywa się poprzez głosowanie członków gremiów w danych kategoriach
  1. Gremia zobowiązane sa do wysłania składu gremium oraz wyniku głosowania na adres e-mail popkillery@popkillery.pl nie później niż do 23:59 dnia 15.03.2020.
  2. Nagrody przyznawane są bez wcześniejszych list nominacji.
  3. Gremia mogą wskazać dowolne postaci spełniające kryteria danej kategorii.

VI TAJNOŚĆ WYNIKÓW

 1. Organizator i wszyscy członkowie gremiów zobowiązani są do zachowania tajności wyników, zarówno całościowych jak i własnych typów przynajmniej do dnia ogłoszenia laureatów na gali „Popkillery 2020” dnia 25.03.2020r.
 2. Zapis wyników w protokołach następuję w ciąg 72h od czasu zakończenia głosowania. Wyniki nadesłane na adres popkillery@popkiller.pl otwierane są w gronie dwóch przedstawicieli organizatorów oraz dwóch świadków uznawanych przez środowisko hiphopowe jako osoby godne zaufania.
 3. Wyniki konkursu umieszczane są w zalakowanych kopertach.
  1. Laureat „Popkillery 2020” – koperta z informacją o Laureacie nagrody zostanie otwarta dopiero na gali wręczenia nagród 25.03.2020.
  2. Pozostałe wyniki – koperty z pozostałymi wynikami będą przetrzymywane w zamknięciu aż do momentu opublikowania ich treści na stronie organizatora (w ciągu 7 dni od ogłoszenia laureatów).
 4. Koperty i formularze będą przechowywane w siedzibie organizatora aż do dnia gali i później do publikacji wyników.

 

VII GALA WRĘCZENIA NAGRÓD

 1. Gala wręczenia nagród POPKILLERY 2020 odbędzie się dnia 25.03.2020 w Capitol Warsaw Club ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa.
 2. Organizatorem Gali jest TUNITED SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-730) przy al. Aleja Wilanowska 281/4, NIP: 5213890061, REGON: 385560083.
 3. Prowadzący galę lub osoby wręczające nagrodę otrzymują zalakowane koperty z wynikami i otwierają je dopiero na scenie w momencie wręczenia nagrody w danej kategorii.
 4. Fizycznym poświadczeniem wygranej jest statuetka „Popkillery 2020”
 5. Właścicielem wszelkich praw, w tym majątkowych i niemajątkowych związanych z nagrodą oraz galą jest Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznego dysponowania nazwą, logo i symbolem „Popkillery"; „Popkillery 2020”.

VIII STATUETKI

 1. Materialną formą nagród jest statuetka „Popkillery 2020”.
 2. W czasie uroczystości finałowej Nagród w danym roku, zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują ufundowaną przez Organizatora statuetkę „POPKILLERY", która zostaje oznaczona nazwą kategorii i nazwiskiem lub nazwą laureata.
 3. Statuetki przekazywane są laureatom lub osobom reprezentującym laureata.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji, które są niezbędne dla zachowania zasad i rzetelności konkursu.
 2. Wszystkie decyzje, podejmowane na podstawie niniejszego regulaminu zapadają w formie konsultacji członków gremiów.
 3. Organizator zapewnia obsługę koordynująco-logistyczną wszelkich działań związanych z funkcjonowaniem plebiscytu
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
 6. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie bez konieczności powiadomienia o nich osób biorących udział w głosowaniach.
Dowejko
Elegancko

Plain text

 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>