POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Popkiller.pl – serwis internetowy o tematyce muzycznej, informujący o wydarzeniach kulturalnych oraz komentujący je.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu Popkiller.pl

Rodzaje przetwarzanych danych
W ramach korzystania z naszego serwisu przetwarzamy adres IP użytkownika oraz dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadzi w ramach korzystania z usług serwisu (w tym dane potrzebne do założenia konta w serwisie – login, adres email, hasło). Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

Cele przetwarzania:
- ułatwienie korzystania z serwisu dzięki zapisywaniu w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”)
- udostępnianie możliwości przeznaczonych dla zalogowanych użytkowników Popkillera
- przesyłanie newslettera związanego z działalnością Popkillera, informującego o wydarzeniach w świecie muzyki.
- dokonywanie pomiarów i analiza statystyk pozwalających na lepsze dostosowanie działania serwisu do potrzeb czytelnika.
- wgląd w ogólne zestawienie dotyczące oglądalności serwisu, jednak bez ujawniania danych użytkowników.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika zgody wyrażonej podczas rejestracji konta. Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy danych osobowych użytkowników.

Bezpieczeństwo
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe podawane przy rejestracji w serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Gromadzone dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.

Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest PLAYOVER AGENCY MATEUSZ NATALI z siedzibą w Warszawie (03-937) przy ul. Zwycięzców 45 m.9, NIP: 1132743773, REGON: 368156837

Powierzenie przetwarzania danych
Nasz serwis jest obsługiwany przez firmę nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000594747, REGON: 120805512, NIP: 675140292.

Twój dostęp do danych i Twoje prawa
Każda osoba, której dotyczą administrowane przez nas dane ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli chciałbyś natychmiast usunąć swoje dane, prosimy o wysłanie wiadomości na adres email admin@popkiller.pl

Dodatkowe informacje
Mamy prawo udostępniać dane osobowe użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

POLITYKA COOKIES