Wac Toja n Matheo fit Tymek - Czarne Oczy (Chilaca)