Tymek: "Martwi Idole" to impuls po śmierci Lil Peepa (Didaskalia #8)