Ero JWP o solówce i zaproszonych gościach (Popkillery 2019)