Bonson - Rentgen #20 / "Pan Śmieć tak się zestarzał, że mógłby już umrzeć"