Bisz i Tau: "Reprezentujemy bieguny ducha i umysłu" (Popkillery 2020)