02. Ten Typ Mes - Ten zwykły we mnie - Zamach na przeciętność