WWO, Zipera (Sokół, Fu) - 2000 r. pierwszy wywiad - Radiostacja (Raptime)