WdoWA, Esz, Proceente, Emazet, Łysonżi - Warsaw Parano (prod. Mayor)