Oświadczenie donGURALesko w sprawie afery tzw. "gurala"